Vad är ett familjehem?
Ett hem som stadigvarande tar emot barn, ungdomar och vuxna för vård, fostran och omvårdnad. Familjehemmet ansvarar därmed för den nya familjemedlemmens vård under boendetiden.

 

Varför behövs familjehem?
I Sverige behövs det ständigt nya familjehem. Det beror på att individen (barn, ungdomar och vuxna) kommer från svåra förhållanden och en otrygg miljö. Att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara ensamkommande barn som kommer till Sverige och söker asyl.

 

Vem kan bli familjehem? 
Ingen speciell utbildning krävs för att bli familjehem utöver ett stort hjärta. Ni kan vara gift eller sambo, vara ensamstående, med eller utan barn, bo på landet, i lägenhet eller hus. Det är viktigt att ni har en trygg och stabil livssituation. Ni måste samtidigt ha tid, ork och lust att ta emot en ny familjemedlem.

 

Hur blir man familjehem?
Ni anmäler ert intresse via fliken ”Intresseanmälan” på Kronans Familjehem AB eller via ”telefon. Därefter börjar en familjehemsutredning som omfattar hembesök, intervju och kontroll i olika offentliga register.

 

Att bli familjehem?
Att bli ett familjehem kan i början vara en stor utmaning för hela familjen. Samtidigt som det kan vara en utmaning är det en givande erfarenhet som kan bidra till att man växer som familj och utvecklas tillsammans. Det är en givande situation som kan bidra med livskvalité. Det är av stor vikt att alla familjemedlemmar har deltagit i beslutet om att bli ett familjehem så att den nya familjemedlemmen som tas emot känner sig välkommet. Att bli familjehem handlar om att ge den nya medlemmen som placeras hos er en vardag med trygghet, stöttning och kärlek.

 

Har familjehem rätt till ekonomisk ersättning?
Familjehem har rätt till ekonomisk ersättning från Kronans Familjehem AB. Varje månad utbetalas ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget. Arvodet är en kompensation för tiden som läggs ner på den nya medlemmen och omkostnadsersättningen ska täcka individens merkostnader, t.ex. mat, kläder, hobby. Den ekonomiska ersättningen är förhandlingsbart och bestäms utifrån uppdragets omfattning.