Vår arbetsmodell ser du i from av olika faser nedanför. På ett strukturerat sätt förklaras de olika stegen för hur man uppnår målet med att bli ett godkänt familjehem. 

 

Fas 1 - Intresseanmälan

Fyll i en intresseanmälan på hemsidan. Vårt arbete börjar härmed och vi kommer ta kontakt med er via telefon eller mejl. Vi kommer introducera oss och vår verksamhet och ni får möjligheten att presentera er. Vid intresseanmälan förbinder du inte dig till någonting.

 

Fas 2 - Rekrytering

För att kunna bedöma er som ett familjehem kommer vi behöva ett godkännande ifrån er som gör det tillåtet för oss att få kännedom om följande (gäller vuxna familjemedlemmar):

 

• Polisens belastnings- och misstankeregister (ansöks från polisen i Sverige)

• Socialregistret (ansöks från kommunen)

• Skuldfrihetsintyg (inhämtas från kronofogdemyndigheten)

 

Registerutdragen ska lämnas till Kronans Familjehem oöppnande och i samma skick som myndigheterna överlämnade dem.

 

Utredningsprocessen för ett godkänt familjehem kan ta 1-3 månader. Ni kan när som helst under rekryteringsprocessen välja att avsluta att bli ett familjehem.

Fas 2.1 - Polisens belastnings- och misstankeregister (ansöks från polisen i Sverige)

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för misstankeregistret och belastningsregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Som privatperson har du enbart rätt att begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller alltså inte. Du måste alltid skriva under blanketten för hand, elektronisk underskrift gäller inte. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor.

 

Till blankett

 

Hur du fyller i blanketten för registerutdrag 

Fas 2.2 - Socialregister (ansöks från kommunen)

Ni måste meddela er kommun att er familj har som mål att bli utrett som ett familjehem och därmed ansöka om ett intyg om förekomsten i socialregistret.

 

Följande blankett fyller ni i och skickar till er kommun.

 

Till blankett

 

Fas 2.3 - Skuldfrihetsintyg kronofogden (inhämtas från kronofogdemyndigheten)

Vi behöver ett skuldfrihetsintyg från kronofogden. Syftet är att granska din ekonomiska situation. Vi behöver känna till er skuldbefrielse eller omfattningen på er skuld och hur ni planerar att avbetala den.

 

Kontakta kronofogden via telefon eller mejl. Be om ett skuldfrihetsintyg och ange ert fullständiga personnummer så skickar dem intyget till din folkbokföringsadress. Alternativt kan du besöka en av kronofogdens kontor för att få ett skuldfrihetsintyg.

Fas 2.4 - Referenser

Vi vill gärna ha två referenser som vi kan kontakta. Det kan vara personer som har god kontakt med er som familj och/eller dig som person ex. din arbetsgivare. De två referenserna ska inte ha någon relation till varandra.

Fas 3 - Konsulentbesök (utredning)

När vi mottagit alla registerutdrag kommer vi på ett konsulentbesök och påbörjar en grundlig utredning angående er omsorgsförmåga. Utredningen stödjer sig på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi kommer utgå ifrån en intervjumetod med betoning på anknytnings, mentaliserings- och affektteori. Inför utredningen används även socialstyrelsens bedömningsinstrument för urval av familjehem. Vi diskuterar målet med att vara ett familjehem, processen kring det, om era förväntningar och avtalar om ekonomisk ersättning.

 

Fas 3.1 - Analys

Efter konsulentbesöket gör vi en analys av intervjun och gör en djupgående utredning för att se om ni är kvalificerade som familjehem. Resultatet framläggs i form av en rapport. Familjehemmet får möjlighet att granska rapporten för att undvika missförstånd innan den skickas vidare till kommuner.

Fas 4 - Godkänd familjehem

Om utredningen visar att ni är kvalificerade som familjehem blir det sista steget att matcha er med ett passande barn. Rapporten från utredningen presenteras härmed för kommunen. Det slutgiltiga beslutet kommer från kommunens socialnämnd vilka godkänner en placering. Kronans Familjehem AB ska under processens gång ge handledning och stöd när ni behöver det.

 

Samarbete mellan Kronans Familjehem AB och olika aktörer.

Samarbetet mellan Kronans Familjehem och olika aktörer.