Vad är ett familjehem?

Ett hem som stadigvarande tar emot barn, ungdomar och vuxna för vård, fostran och omvårdnad. Familjehemmet ansvarar därmed för den nya familjemedlemmens vård under boendetiden. I Sverige behövs det ständigt nya familjehem. Det beror på att individen kommer från svåra förhållanden och en otrygg miljö...

Läs mer

Hur blir vi familjehem?

Ni anmäler ert intresse via fliken ”Intresseanmälan” eller via ”telefon”. Vårt arbete börjar härmed och vi kommer ta kontakt med er via telefon eller mejl. Vår arbetsmodell ser du i from av olika faser nedanför. På ett strukturerat sätt förklaras de olika stegen för hur man uppnår målet med att bli ett godkänt familjehem...

Läs mer

Våra mål?

Vår målsättning är att hjälpa barn/ungdomar/vuxna i behov av trygghet på grund av svåra omständigheter och erbjuda ett stabilt boende med trygghet och god omsorg. Kronans familjehem arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen...

Läs mer

Citat 1

No act of Kindness, no matter how small is never wasted

Citat 2

Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see

Citat 3

The best richness is the richness of the soul

Citat 4

Small amounts can make a big difference

Citat 5

Alla barn har rätt till ett hem

Välkommen att kontakta oss, vi hjälper er!

Kontakta oss

Sharing is caring!

Facebook
GooglePlus
Linkedin
Pinterest
Twitter
Välkommen att kontakta oss, vi hjälper er! Kontakta oss